top of page
Siamese 670.JPG

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

ขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งที่ Siamese.Shop!

 

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") มีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์ของเรารวมถึง www.siamese.shop ต่อจากนี้ไปเรียกว่า "Siamese Shop" หรือ "Siamese.Shop" แอปพลิเคชันบนมือถือและบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "บริการ ").

 

 

โปรดอ่านข้อกำหนดและข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ

 

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณไม่ควรใช้บริการ

โดยใช้ Siamese.Shop และบริการของเราเป็นตัวแทนทำความเข้าใจและตกลง:

(1) ยอมรับปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

(2) คุณมีสิทธิ์อำนาจและความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และ

(3) คุณบรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันและไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยหรือเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องซึ่งสยามร้านค้าดำเนินธุรกิจ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและประกาศเหล่านี้ภายใต้การให้บริการของเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสยามบริการร้านค้าและการอัปเดตการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็น ถือว่ามีผลย้อนหลังเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ณ วันที่คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำ การเข้าถึงหรือการใช้บริการใด ๆ หลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือเป็นการตกลงของคุณตามข้อกำหนดที่แก้ไข

 

 

1. การใช้บริการ

คุณสามารถใช้บริการได้ตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น (ดูได้ที่ https://www.siamese.shop )

บริการนี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Siamese ร้านค้าเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยข้อกำหนดเหล่านี้หรือเพื่อเรียกร้องการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ์ของสยามร้านค้าหรืออื่น ๆ

แม้ว่าจะมีสิทธิ์หรือข้อ จำกัด อื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อ:

(ก) ส่งข้อมูลข้อมูลข้อความรูปภาพไฟล์ลิงก์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ผ่านทางหรือผ่านทางบริการยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการที่ได้รับอนุญาตของคุณหรือเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลเฉพาะของเรา

(b) แนะนำเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ไวรัสเวิร์มม้าโทรจันและ / หรือรหัสที่เป็นอันตราย

(c) เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ง) แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนหรือพนักงานของ Siamese Shop;

(จ) บุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

(f) บิดเบือนข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้หรือใช้ที่อยู่อีเมลเท็จ

(ช) แทรกแซงหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราหรือส่วนประกอบใด ๆ ของพวกเขา

(ซ) ดำเนินกิจกรรมฉ้อโกง หรือ

(i) รวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการส่งอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้ร้องขอให้กับผู้ใช้ดังกล่าว

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณที่ Siamese.Shop หรือรหัสผ่าน คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่มีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ

 

 

2. คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

บริการนี้มีให้สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องและยังไม่ได้ถูกระงับหรือลบออกโดย Siamese ช้อปด้วยเหตุผลใด ๆ ("สมาชิก") การเป็นสมาชิกสามารถทำได้โดยคำเชิญที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ที่กรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเราที่ Siamese.Shop หากคุณไม่มีคุณสมบัติคุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ ในฐานะสมาชิกคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แจ้งในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา การเป็นสมาชิกถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามไว้ Siamese.Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือยุติการเป็นสมาชิกของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการละเมิดข้อตกลงของร้านค้าหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับบางส่วนของบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรานำเสนอหรือการเป็นสมาชิกของคุณซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ดังกล่าว หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดที่โพสต์หรือส่งอีเมลสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับส่วนเฉพาะของบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรานำเสนอหรือการเป็นสมาชิกของคุณข้อกำหนดหลังจะควบคุมตามการใช้งานของคุณในส่วนนั้น ๆ ผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือบริการเฉพาะเหล่านั้นหรือการเป็นสมาชิกของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับบริการ:

(ก) การโพสต์ของสมาชิก เราอาจให้สมาชิกสามารถโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือของเราหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับบัญชีรหัสผ่านโปรไฟล์ข้อความบันทึกข้อความข้อมูลความคิดเห็นแนวคิดและเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณโพสต์อัปโหลดส่งเผยแพร่หรือแสดง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โพสต์") หรือส่งต่อหรือแบ่งปันด้วย สมาชิกอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาสำหรับสมาชิก") เนื้อหาของสมาชิกใด ๆ ที่โพสต์จะไม่ถือเป็นความลับ Siamese.Shop มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบและปฏิเสธแก้ไขหรือลบ (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) เนื้อหาของสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล หาก Siamese.Shop เลือกเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบเนื้อหาของสมาชิกก็ยังไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของสมาชิกหรือสำหรับการดำเนินการของสมาชิกที่โพสต์เนื้อหาของสมาชิกหรือแก้ไขหรือลบเนื้อหาของสมาชิกใด ๆ ยกเว้นในการปฏิบัติตาม ด้วยมาตรา 12 ด้านล่าง หากคุณมีส่วนร่วมในข้อพิพาทกับสมาชิกของ Siamese Shop หนึ่งคนขึ้นไปคุณจะปล่อยตัว Siamese ร้านค้า (รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการ บริษัท ในเครือและพนักงาน) จากการเรียกร้องข้อเรียกร้องและความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภทที่เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ

เมื่อคุณโพสต์หรือให้เนื้อหาของสมาชิกใด ๆ เพื่อรวมไว้ในส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราหรือในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการคุณถือเป็นการอนุญาตให้ชาวสยามซื้อสินค้าที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ตลอดไปไม่ผูกขาดโอนย้ายได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ , ใบอนุญาตทั่วโลก (พร้อมสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงต่อ) เพื่อใช้คัดลอกส่งทำซ้ำดัดแปลงดัดแปลงดำเนินการต่อสาธารณะแสดงต่อสาธารณะฟอร์แมตแปลตัดตอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) สร้างผลงานรวมและแจกจ่ายเนื้อหาของสมาชิกดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทางการค้าการโฆษณาหรืออื่น ๆ ในหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวหรือสำหรับธุรกิจในสยามร้านค้า (และผู้สืบทอดและ บริษัท ในเครือ) รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการส่งเสริมและแจกจ่ายบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา เว็บไซต์แอปพลิเคชันมือถือหรือบริการ (และงานลอกเลียนแบบ) ในสื่อหรือวิธีการเผยแพร่ใด ๆ (ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันหรือพัฒนาในภายหลัง) เพื่อจัดเตรียมผลงานลอกเลียนแบบของหรือรวมเข้ากับงานอื่น ๆ s เนื้อหาของสมาชิกดังกล่าวและเพื่อให้และอนุญาตใบอนุญาตย่อยของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ให้เนื้อหาของสมาชิกใด ๆ ซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการให้ใบอนุญาต คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดในเนื้อหาของสมาชิกซึ่งอาจมีให้คุณในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกและยืนยันว่าไม่มีการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว คุณรับรองและรับประกันต่อชาวสยามร้านค้าที่สยามร้านค้ามีอิสระที่จะใช้สิทธิ์ในและ / หรือใช้งานเนื้อหาสมาชิกของคุณหากต้องการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตจากบุคคลที่สามและไม่มีการอ้างอิงถึงคุณหรือบุคคลอื่นใด

เนื้อหาของสมาชิกทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกไม่ใช่สยามช็อป นอกเหนือจากข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อโพสต์เนื้อหาหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่มี

(i) เนื้อหาทางการเมืองหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจาร

(ii) โฆษณาใด ๆ

(iii) ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นหมายเลขประกันสังคมที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ )

(iv) ข้อมูลที่เป็นความลับของ Siamese Shop บริษัท แม่ บริษัท ย่อยหรือ บริษัท ในเครือ

(v) จดหมายลูกโซ่รูปแบบปิรามิดสแปมการแข่งขันหรือสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ

(vi) ข้อความที่นำเสนอการดาวน์โหลดข้อมูลลิขสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และ

(vii) ข้อมูลที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกับที่กล่าวมา

 

ภายใต้สถานการณ์จะไม่เปิดเผยเนื้อหาใด ๆ ของสมาชิกต่อชาวสยามร้านค้าจะต้องอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ของการรักษาความลับหรือการคาดการณ์ของค่าตอบแทนหรือการดึงดูด โดยการส่งเนื้อหาสมาชิกใด ๆ ไปยังหรือผ่านทางสยามร้านค้าคุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าเนื้อหาสมาชิกทั้งหมดของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวหรือส่วนบุคคลหรือสิทธิ์อื่น ๆ คุณเป็นผู้รับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของสมาชิกจะไม่มีหรือมีเนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาสมาชิกของคุณ คุณรับรองและรับประกันต่อชาวสยามร้านค้าที่สยามร้านค้ามีอิสระที่จะใช้เนื้อหาของสมาชิกและดำเนินการตามข้อเสนอแนะใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้นหากต้องการให้เป็นไปตามที่จัดหาให้หรือดัดแปลงโดยชาวสยามเลือกซื้อโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตใด ๆ จากบุคคลที่สาม ปาร์ตี้และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับคุณ

 

 

4. ความถูกต้องของเนื้อหา

ข้อ จำกัด เกี่ยวกับปริมาณ ไม่รวมเนื้อหาของสมาชิกข้อมูลที่เราให้ที่เกี่ยวข้องกับบริการเชื่อว่าจะครบถ้วนและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาและข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็วที่สุด ขอสงวนสิทธิ์ในการ:

(i) เพิกถอนข้อเสนอใด ๆ ที่ระบุไว้;

(ii) แก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และ

(iii) ทำการเปลี่ยนแปลงราคาเนื้อหาข้อเสนอโปรโมชั่นคำอธิบายหรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่น ๆ โดยไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าว (รวมถึงหลังจากที่มีการส่งคำสั่งซื้อรับทราบจัดส่งหรือได้รับยกเว้นตามที่ห้ามไว้โดย กฎหมาย).

เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณ (รวมถึงหลังจากส่งคำสั่งซื้อและ / หรือรับทราบแล้ว) และแก้ไขระงับหรือยุติกิจกรรมหรือโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากส่งคำสั่งซื้อและ / หรือ รับทราบ) ข้อเสนอของผลิตภัณฑ์บริการและ / หรือประสบการณ์ใด ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์บริการและ / หรือประสบการณ์จะพร้อมใช้งาน หากผลิตภัณฑ์บริการและ / หรือประสบการณ์ที่เรานำเสนอและขายไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้เว้นแต่จะถูก จำกัด โดยกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเขตอำนาจศาลเช่นราชอาณาจักรไทยการเยียวยา แต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการส่งคืน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้

 

 

5. กรรมสิทธิ์

การยกเว้นเนื้อหาของสมาชิกคุณรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาซอฟต์แวร์วัสดุและส่วนประกอบอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงโลโก้กราฟิกวิดีโอเพลงไอคอนปุ่มและส่วนหัวของเพจของเรา) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการเป็นทรัพย์สินของ Siamese ร้านค้าและ / หรือ บริษัท ในเครือ บริษัท ย่อยหรือผู้อนุญาตและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือกรรมสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ คุณตกลงที่จะไม่ขายอนุญาตให้เช่าแก้ไขแจกจ่ายคัดลอกทำซ้ำส่งแสดงต่อสาธารณะแสดงต่อสาธารณะเผยแพร่ดัดแปลงแก้ไขหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาหรือวัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราหรืออย่างอื่นใน การเชื่อมต่อกับบริการ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลอื่นใดโดยใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรืออื่น ๆ ที่ไม่ถือเป็นการรับรองการให้การสนับสนุนหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือความเกี่ยวข้องใด ๆ โดย Siamese Shop เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่สยามไม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้าที่ปรากฏบนหรือเกี่ยวข้องกับบริการถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้เนื้อหาและวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้

 

 

6. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม; ไม่มีการรับรองโดยนัย

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวได้และเราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องเนื้อหาความถูกต้องตามกฎหมายหรือด้านอื่น ๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดการอ้างอิงถึงบุคคลที่สามเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามจะถูกตีความว่าเป็นการอนุมัติหรือรับรองโดยเราของบุคคลที่สามเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม .

 

 

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

ด้วยการใช้บริการยกเว้นที่ จำกัด โดยกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเขตอำนาจศาลเช่นราชอาณาจักรไทยคุณตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและรักษาชาวสยามที่ไม่เป็นอันตรายร้านค้าผู้ขายบุคคลที่สามผู้ผลิต ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่กรรมการและพนักงานแบบฟอร์มและต่อต้านการเรียกร้องการดำเนินการข้อเรียกร้องหนี้สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล (ก) ที่กระทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้น จากเนื้อหาของสมาชิกใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือจัดหาให้กับบริการ Siamese ร้านค้าและ / หรือผู้อนุญาตบุคคลที่สามผู้อนุญาตหรือผู้โฆษณา

(b) ข้อพิพาทกับสมาชิก;

(c) การละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และ / หรือ

(ง) อันเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้การรับประกันใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในที่นี้หรือที่เกิดขึ้นในทางอื่น ๆ จากการใช้บริการของคุณหรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากที่นั่น

Siamese.Shop ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมและป้องกันการเรียกร้องใด ๆ ดังกล่าวเป็นอย่างอื่นภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณซึ่งในกรณีนี้คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ Siamese Shop ในการยืนยันการป้องกันที่มีอยู่

 

 

8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว้นแต่อาจถูก จำกัด โดยกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลของคุณซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเขตอำนาจศาลเช่นราชอาณาจักรไทยสยามร้านไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใด ๆ

(a) ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาผลิตภัณฑ์ข้อมูลบริการและวัสดุที่กำหนดไว้หรือจัดทำขึ้นผ่านบริการ

(b) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

(c) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บไว้ในนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

d) การหยุดชะงักหรือการหยุดการส่งข้อมูลไปยังหรือจากบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

(จ) ข้อบกพร่องไวรัสม้าโทรจันหรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจถูกส่งไปยังหรือผ่านบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลใด ๆ โดยสยามร้านค้าหรือบุคคลที่สามและ / หรือ

(ฉ) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในบริการหรือเนื้อหาใด ๆ เนื้อหาของสมาชิกหรือการสื่อสารข้อมูลและวัสดุอื่น ๆ รวมถึงโดยไม่ จำกัด เฉพาะเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก การใช้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

 

ยกเว้นในฐานะที่อาจถูก จำกัด โดยกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับของคุณซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเขตอำนาจศาลเช่นในฐานะราชอาณาจักรไทยคุณเข้าใจโดยชัดแจ้งและตกลงว่าการใช้และการผ่อนผันของคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการใด ๆ ทั้งหมด , การขายสินค้า, บริการและ / หรือเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและมีให้ใน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันโดยนัย , ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายโดยชาวสยามร้านค้าอยู่ภายใต้การรับประกันและการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตที่เคารพของพวกเขา ตามที่สยามร้านค้าไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ด้วยความเคารพต่อการขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ยกเว้นที่อาจระบุไว้อย่างชัดเจนที่นี่หรือ จำกัด โดยกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะในเขตอำนาจศาลของประเทศไทย

 

 

9. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นในประเทศสยามร้านค้าผู้ปกครอง บริษัท ย่อยหน่วยงานหรือ บริษัท ในเครือจะต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับความเสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมทางอ้อมโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นข้อยกเว้น จำกัด เฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรการสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียการใช้งาน) ที่เกิดขึ้นหรือเชื่อมต่อไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ, วัสดุ, เนื้อหา, เนื้อหาสมาชิก, ผลิตภัณฑ์, บริการ, ซอฟต์แวร์, หรือการจัดหาหรือความล้มเหลวในการให้บริการ บริการที่จัดหาได้หรือได้รับผ่านบริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่หรือจัดเก็บหรือเก็บรักษาโดยชาวสยามร้านค้าหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การรับประกันใด ๆ สัญญาการละเมิดความเข้มงวดหรือความเข้มงวดอื่น ๆ ร้านค้าได้รับแจ้งหรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มีอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ความรับผิดโดยรวมของชาวสยามซื้อผู้ปกครอง บริษัท ในเครือหรือ บริษัท ในเครือหรือ บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหรือในการเชื่อมต่อกับบริการแก่คุณสำหรับความเสียหายและผลการดำเนินการทั้งหมด การใช้บริการของคุณไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาการละเมิด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความประมาท) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายหรือการอื่น ๆ ยกเว้น $ 30.00 USD ในการรวมในการเชื่อมต่อกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือการส่งเสริมการให้ความเสี่ยง โดยไม่ จำกัด การปลอมแปลงไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในชาวสยามซื้อผู้ปกครอง บริษัท ในเครือหรือ บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลในหรือเกี่ยวข้องกับบริการมีความรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากรายละเอียดอื่นใด ข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณหรือที่จัดเก็บโดยหรือในลักษณะของชาวสยามร้านค้า

คุณรับทราบว่าย่อหน้าก่อนหน้านี้จะใช้กับเนื้อหาสินค้าผลิตภัณฑ์บริการและประสบการณ์ทั้งหมดที่มีให้ผ่านบริการ เนื่องจากบางรัฐในสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางประการในรัฐดังกล่าวการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการยกเว้นข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้และความรับผิดจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายในราชอาณาจักรไทย

 

 

10. ความเสี่ยงจากการสูญเสีย

สินค้าที่ซื้อผ่านบริการจัดส่งโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามสัญญาการจัดส่ง ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงต่อการสูญหายและชื่อของสินค้าดังกล่าวจะส่งถึงคุณเมื่อเราจัดส่งไปยังผู้ขนส่ง

 

 

11. ความไม่พร้อมให้บริการ; การสิ้นสุด; การฉ้อโกง

เราอาจเปลี่ยนแปลงระงับหรือยุติบริการเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริการอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเป็นครั้งคราวเนื่องจากการบำรุงรักษาหรือเหตุผลอื่น ๆ เราอาจยุติหรือระงับการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการหรือบัญชีหรือการเป็นสมาชิกของคุณตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเมื่อใดก็ตามเราแจ้งให้คุณทราบว่าการเข้าถึงและ / หรือการใช้บริการหรือบัญชีของคุณถูกยกเลิกคุณจะต้องยุติและยกเลิกการเข้าถึงและ / หรือการใช้งานดังกล่าวทั้งหมดทันที เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกล่าช้าปฏิเสธการจัดส่งหรือเรียกคืนคำสั่งซื้อใด ๆ จากผู้จัดส่งหากสงสัยว่ามีการฉ้อโกง ในกรณีที่ข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเป็นสมาชิกหรือบัญชีของคุณถูกยกเลิกข้อ จำกัด เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาการรับรองและการรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและข้อ จำกัด ของหนี้สินที่กำหนดไว้ในที่นี้ (รวมถึงภาระผูกพันอื่น ๆ ของคุณซึ่งโดยธรรมชาติแล้วข้อ จำกัด เหล่านี้ควรมีผลต่อการยุติ ) จะรอดจากการถูกยกเลิก

 

 

12. การละเมิดลิขสิทธิ์; ขั้นตอนการแจ้งให้ทราบและลบออก

เนื้อหาทั้งหมดในบริการตลอดจนองค์กรและรูปแบบของบริการถือเป็นกรรมสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจาก Siamese ร้านค้าหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำแจกจ่ายหรือส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Siamese Shop สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.

 

สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

Digital Millennium Copyright Act ปี 1998 ("DMCA") ให้การไล่เบี้ยสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เชื่อว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตละเมิดสิทธิ์ของตนภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณคุณสามารถขอให้ลบออกได้ คำขอนี้ต้องมีลายเซ็น (หรือเทียบเท่าทางอิเล็กทรอนิกส์) ของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและต้อง:

(ก) ระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด;

(b) ระบุว่ามีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ที่ใดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ

(c) ระบุชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณ

(ง) ระบุว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าเนื้อหานั้นละเมิด

(จ) ระบุว่าข้อมูลในการอ้างสิทธิ์ของคุณถูกต้อง และ

(f) ระบุว่า "ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ" คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ

หากคุณเชื่อว่ามีคนยื่นเรื่องแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อคุณอย่างไม่ถูกต้อง DMCA อนุญาตให้คุณส่งการยื่นเรื่องโต้แย้งถึงเรา ประกาศและการยื่นเรื่องโต้แย้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในปัจจุบันที่กำหนดโดย DMCA ดู http://www.copyright.gov/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การติดต่อของเราสำหรับปัญหาลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ (รวมถึงประกาศและการยื่นเรื่องโต้แย้ง) คือ sales@siamese.shop โปรดทราบว่ามีบทลงโทษสำหรับการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จภายใต้ DMCA

 

 

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่

การใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายและไม่ใช่ตามอนุสัญญาสหประชาชาติปี 1980 ว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศเสมือนว่าข้อตกลงนี้เป็น สัญญาที่ทำขึ้นและดำเนินการทั้งหมดในราชอาณาจักรไทย คุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการซื้อสินค้าของ Siamese Shop) ในราชอาณาจักรไทย

การเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ผลกับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงย่อหน้านี้ เว้นแต่อาจถูก จำกัด โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเขตอำนาจศาลเช่นราชอาณาจักรไทยสาเหตุของการดำเนินการหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบริการ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการซื้อ Siamese.Shop products) จะต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมีการเรียกร้องหรือสาเหตุของการดำเนินการเกิดขึ้น

สยามร้านค้าที่ล้มเหลวในการยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติอย่างเข้มงวดของข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือสิทธิใด ๆ ทั้งแนวปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาหรือแนวปฏิบัติทางการค้าจะไม่กระทำการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ Siamese Shop อาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

 

14. เบ็ดเตล็ด

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ข้อกำหนดเหล่านี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและชาวสยามเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการและแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือในปัจจุบันทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างคุณกับชาวสยาม เลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนนั้นจะได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ดั้งเดิมของทั้งสองฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ . ความล้มเหลวของสยามร้านค้าที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดโดยคุณหรือผู้อื่นไม่ได้สละสิทธิ์สยามร้านค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดในภายหลังหรือที่คล้ายกัน สยามร้านค้าที่ล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้และสิทธิ์และใบอนุญาตใด ๆ ที่มอบให้ในที่นี้จะไม่สามารถโอนหรือมอบหมายโดยคุณได้ แต่สยามอาจเป็นผู้กำหนดซื้อสินค้าโดยไม่มีข้อ จำกัด หัวเรื่องส่วนที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้

 

อัปเดตล่าสุด: 25 พฤศจิกายน 2020

© 2020 Siamese.Shop All Rights Reserved.

bottom of page